Personifierat innehåll för över 2000 deltagare med 230 valbara pass

“Framtidens Lärande Väst 2023” i Karlstad. En konferens som fokuserar på hur kommuner, skolor och lärare skall lyckas med digital skolutveckling och hur forskningen kan bidra.

Den 13-14 juni ägde “Framtidens Lärande Väst 2023” rum i Karlstad. En konferens som fokuserar på hur kommuner, skolor och lärare skall lyckas med digital skolutveckling och hur forskningen kan bidra.


Invajo var involverat genom bland annat registrering, konferensapp och QR-kodsincheckning. Upplägget var mycket avancerat då konferensen bestod av totalt 230 valbara pass med varierande antal platser per föreläsning samt möjlighet för ombokning, vilket resulterade i över 12 000 individuella bokningar. Alla dessa valmöjligheter var tillgängliga för deltagarna via “Mina sidor” i Invajo Beyond och synkroniserades sedan som ett personligt schema i Invajos konferensapp.