Ledning

Love Carlsson
tf CEO

Erfarenhet: Love grundade Jinderman & Partners (jinderman.se) 2019 efter fem år som professionell investerare med fokus på teknikbolag. Dessförinnan har Love drivit flera bolag inom nöjessektorn. Love har också en bakgrund inom affärssystem som bland annat produktägare & quality assurance.

Pågående uppdrag: Jinderman & Partners AB (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tord Grip Sport & Event, Hantverksdata Norden AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Jinderman & Partners.

Innehav i Bolaget: Love Carlsson och genom helägt bolag Jinderman & Partners innehav: 2 175 775 Aktier i Invajo Technologies AB. 50 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram ”2020/2023” i Invajo Technologies AB.

Love Carlsson

Adam Bäckström
CFO

Erfarenhet: Adam Bäckström har en kandidatexamen i företagsadministration från Kristianstad universitet och har tidigare varit verksam som redovisningschef i Gycom Nordic AB samt ekonomi- och logistikchef i Enequi AB.

Pågående uppdrag: XCI AB (styrelseordförande).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bundling AB (styrelseordförande).

Äger mer än fem procent av aktierna i: XCI AB.

Innehav i Bolaget: 75 000  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 1. Innehar 22 000 aktier i bolaget.

Adam Bäckström

Mattias Kjellman
Auktoriserad revisor 

Grant Thornton Sweden AB

silhouette-Magenta

Certified advisor

Eminova Fondkommision AB
adviser@eminova.se

Tel 08-684 211 10

silhouette-petrolium