Styrelse

Erik Wikström

Styrelseordförande, född: 1966. Styrelsens ordförande sedan 2017.

Erfarenhet: Erik har över 30-års erfarenhet som entreprenör och riskkapitalist inom teknologibolag. Han har startat bolag så som Icon Medialab, Speed Ventures, Magine TV, FitnessCollection med flera. Erik är för närvarande aktiv i bolaget Result vilket är största ägare och grundare till EpiCenter samt arbetar med att coacha så kallade scale-up bolag samt driva innovation i större företag så som SEB, Vattenfall med flera.

Pågående uppdrag: European Websites Holding AB (styrelseledamot), Nordkap AB (styrelseordförande), Oakies Irish Bronze Holding AB (styrelseledamot), Keyflow AB (styrelseledamot), Wonderboo AB (styrelseordförande), Raanessa Sweden AB (styrelseledamot), SafeStuff AB (styrelseordförande), PC Redwood Ike Holding AB (styrelseordförande) och Musyncc AB (styrelseledamot) och Svipe AB (styrelseordförande).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Fitness Collection Scandinavia AB (styrelseordförande), Magine AB (vice VD, styrelseledamot), Magine Media Investments AB (styrelseledamot), Magine Holding AB (Extern vice VD, styrelseledamot respektive vice VD), Magine Sweden AB (vice VD, styrelseleedamot respekive extern vice VD), United Industries Stockholm AB (styrelsesuppleant), Werlabs AB (styrelseledamot) och Raanessa Sweden AB (styrelseordförande och anställd).

Äger mer än fem procent av aktierna i: Raanessa Sweden AB och Raanessa BVBA.

Innehav i Bolaget: Inget innehav. 66 667  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja

erik wikstrom

Love Carlsson

Erfarenhet: Love grundade Jinderman & Partners (jinderman.se) 2019 efter fem år som professionell investerare med fokus på teknikbolag. Dessförinnan har Love drivit flera bolag inom nöjessektorn. Love har också en bakgrund inom affärssystem som bland annat produktägare & quality assurance.

Pågående uppdrag: Jinderman & Partners AB (styrelseledamot).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tord Grip Sport & Event, Hantverksdata Norden AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Jinderman & Partners.

Innehav i Bolaget: Love Carlsson och genom helägt bolag Jinderman & Partners innehav: 2 115 775 Aktier i Invajo Technologies AB. 50 000 teckningsoptioner utfärdade inom ramen för Incitamentsprogram ”2020/2023” i Invajo Technologies AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

EXIT-Pics-PTN-31

Mikael Malm

Styrelseledamot, född: 1960, styrelseledamot sedan 2017.

Erfarenhet: Mikael har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och internationella arbetsmiljöer inom industribranschen. Mikael är för närvarande aktiv som VD och/eller styrelseledamot i flera bolag inom Indutradekoncernen (Colly Flowtech AB, Dominator Pump Aktiebolag, Processpumpar Norden AB, A.G. Johansons Metallfabrik AB). Mikael har även aktuella styrelseuppdrag inom ett flertal startupbolag.

Pågående uppdrag: Colly Flowtech AB (VD och Styrelseledamot), Dominator Pump Aktiebolag (VD, styrelseledamot), Processpumpar Norden AB (styrelseledamot), Kasai AB (styrelsesuppleant), A.G. Johansons Metallfabrik AB (VD, styrelseledamot), Modular Streams Sweden Aktiebolag (styrelseledamot), Modular Streams Stockholm AB (styrelseledamot) WeAreCube AB (styrelseledamot), Ninjas in Pyjamas Gaming AB (styrelseledamot), Starflow AB (styrelseledamot), CRM Creative Resturant Management AB (styrelseordförande), Dine in the Sky AB (styrelsesuppleant), Sökmotoroptimering Norden AB (styrelseordförande), wrds creations AB (styrelseledamot), Sixteen-O AB (styrelseordförande).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bubbles & Brunch AB (styrelseordförande)

Äger mer än fem procent av aktierna i: Inget innehav.

Innehav i Bolaget: 66 667  teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. Mikael Malm är befullmäktigad att företräda Felix Granander, ägare till ägare till 1 743 618 aktier i Invajo, i alla angelägenheter som rör Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

mikael malm

Susanne Rönnqvist Ahmadi

Styrelseledamot, född 1975. Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet: Susanne Rönnqvist Ahmadi har över 20 års erfarenhet av företagsledningsfrågor. Hon är för närvarande Vice President of International Marketing i HubSpot Inc, och har tidigare varit verksam i bolag som bland annat Klarna Bank AB (publ) som Vice President of B2B Marketing, Projectplace (del av Planview Inc.) som Global Marketing Director och VMware i egenskap av Senior Nordic Marketing Manager.

Pågående uppdrag: Aktiebolaget Barkab Elektronik (styrelsesuppleant), Barkab Component Aktiebolag (styrelsesuppleant), Anglais Holding AB (styrelseledamot) samt By Vigo Sweden AB (styrelsesuppleant).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Äger mer än fem procent av aktierna i: -

Innehav i Bolaget: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja

susanne ronnqvist

Hans Izoz

Styrelseledamot, född: 1972, styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet: Hans Isoz har erfarenhet inom finansmarknaden och företag i publik miljö samt en industriell kompetens inom media och mjukvara. Han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm/Wharton samt en magisterexamen från Stockholms universitet. Tidigare uppdrag innefattar bland annat VD på Image Systems AB (publ), CFO på Bonnier Entertainment, VD på TV4 Interaktiv och analytiker på Swedbank (publ). Hans Isoz arbetar idag sedan tre år tillbaka som privat investerare.

Pågående uppdrag: S4K Research Aktiebolag (styrelseordförande), Tony Johansson Stormarknad AB (styrelseledamot) Bostadsrättsföreningen Iverson (styrelseledamot)

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Phil’s Burger AB (extern verkställande direktör), Bostadsrättsföreningen Fanan 4 (styrelseledamot), Image Systems AB (Extern verkställande direktör), RemaSawco Aktiebolag (Styrelseordförande), Image Systems Nordic AB (verkställande direktör, styrelseordförande), RemaSawco international AB (Styrelseledamot).

Äger mer än fem procent av aktierna i: S4K Research AB.

Innehav i Bolaget: Innehar 120 000 aktier i bolaget. 66 666   teckningsoptioner av Incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: ja

hans izos