IPO 2020

Erbjudandepris
9 SEK per unit, vilket motsvarar 9 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym
Högst 2 444 444 units, vilket innebär högst 2 444 444 aktier och högst 2 444 444 teckningsoptioner av serie TO1.

Emissionsbelopp
Invajo tillförs 21 999 996 SEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 10 SEK under perioden 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Invajo ytterligare 12 222 220 SEK.

Överteckningsoption
Överteckningsoptionen som styrelsen kan nyttja helt eller delvis vid överteckning av Erbjudandet omfattar 220 000 units, där varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 9 SEK per unit och vid fullteckning tillförs Bolaget ytterligare 1 980 000 SEK. Ytterligare 1 100 000 SEK tillförs Bolaget vid fullt nyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1.

Värdering
35,2 MSEK före Erbjudandet.

Teckningsförbindelser
16 MSEK motsvarande 73 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod
14 april 2020 – 28 april 2020.

Offentliggörande av utfall
Omkring den 29 april 2020.

Likviddag
6 maj 2020.

Preliminär första handelsdag
14 maj 2020 på Nasdaq First North.

Minsta teckningspost
600 units motsvarande 5 400 SEK. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Alternativt teckna via våra partners
Eminova Fondkommission
Nordnet
Avanza

Prospekt

Invajo Memorandum

Ladda ner