Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3 2021
presenteras den 28 oktober 2021.

Delårsrapport kvartal 4 2021
presenteras den 24 februari 2022.

Årsredovisning och delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samma dag som de publiceras för allmänheten.

Tysta perioder

Invajo Technologies AB inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår Invajo från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.