Extra bolagsstämma 2021

Fullmaktsformulär - Invajo Technologies AB (publ)

Ladda ner

Invajo Technologies AB kallar till extra bolagsstämma med anledning av det planerade förvärvet av EPTI AB

Ladda ner

Information om omvänt förvärv av EPTI

Ladda ner

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

Ladda ner

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 aktiebolagslagen

Ladda ner

Beslutspunkt 7

Ladda ner

Beslutspunkt 12

Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Ladda ner

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 aktiebolagslagen för apportegendomen

Ladda ner