Årsstämma 2021

Fullmaktsformulär - Invajo Technologies AB (publ)

Ladda ner

Formulär för poströstning - Invajo Technologies AB (publ)

Ladda ner

Kommuniké från årsstämman 2021 i Invajo
Technologies AB (publ)

Ladda ner

Kallelse till årsstämma i Invajo Technologies AB (Publ)

 

Ladda ner