Årsstämma 2020

Styrelsens förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och 2020/2023 serie 2

Ladda ner

Fullmaktsformulär årsstämma 2020

Ladda ner

Invajo Technologies AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2020

Ladda ner

Kommuniké Invajo Technologies AB 2020

Ladda ner

Fullmaktsformulär EGM 020

Ladda ner